מהי

 I T P

 

ITP

מהי מחלת תרומבוציטופניה (ארגמנת) אימונית ( ITP ) ?

ITP

תרומבוציטופניה אימונית

ITP (Immune Thrombocytopenic Purpura)

מחלה אוטואימונית הינה מחלה שבה המערכת החיסונית של הגוף מייצרת נוגדנים כנגד הגוף עצמו.

להגביר את ייצור הורמון התרומבופוייטין הנדרש על מנת לייצר יותר טסיות ולתקן את התרומבוציטופניה.

המנגנון המדוייק הגורם למערכת החיסונית לצאת מהאיזון ולייצר נוגדנים כנגד הטסיות אינו ברור עדיין. עם זאת ידוע כי ITP אינה מחלה מדבקת.

כיוון שמערכת החיסון תוקפת רק את טסיות הדם, לא נפגעים רכיבים נוספים בדם כגון כדוריות הדם האדומות (ההמוגלובין) וכדוריות הדם הלבנות (השייכות למערכת החיסונית) והם נמצאים בערכים תקינים.

מחלת ה-ITP מוגדרת לפי משך הזמן שבו היא נמשכת:

עד 3 חדשים מוגדרת מחלת ה-ITP כמחלה חדשה.

אם היא נמשכת עד 12 חדשים (= שנה) – היא מוגדרת כמחלה מתמשכת.

מעבר לכך נחשבת מחלת ה-ITP כמחלה כרונית.

השכיחות עולה עם הגיל, ונפוצה מעט יותר בנשים מאשר בגברים.

תמותה כתוצאה מ-ITP הינה נדירה, והסיכון השנתי עומד על 3% בקרב חולים קשים שאינם מגיבים לטיפול. הגורמים לתמותה בדרך כלל הינם דימום מסכן חיים או זיהום.

 

 

ITP הינה מחלה אוטואימונית שבה המערכת החיסונית של הגוף מייצרת נוגדנים כנגד הגוף עצמו.

ITP (Immune Thrombocytopenic Purpura) או בשמה העברי: ארגמנת אוטואימונית, כשמה כן היא, מחלה שמקורה במערכת החיסון. במחלה זו הגוף מתייחס לטסיות הדם המהוות חלק ממנגנון הקרישה כגוף זר, וכתוצאה מזיהוי לקוי זה, הוא מייצר נוגדנים הנצמדים לטסיות הדם וגורמים להרס שלהם ולהפחתה בייצורן במח העצם.

הסיבה להיווצרות הנוגדנים אינה ידועה בדרך כלל. האות I שבתחילת שמה שימשה בעבר לציין כי המחלה אידיופטית (כלומר: מסיבה לא ידועה). כיום, ידוע שהמחלה הינה מחלה חיסונית (אימונית) ולכן הוחלפה משמעות האות I מ"אידיופטית" ל"אימונית" (immune). הארגמנת (Purpura), (וכן סימני שטפי דם (המטומות), פורפורות, אכיזומות), נחשבת לסימן היכר של המחלה, אם כי היא לא מופיעה אצל כל החולים. בחולים הסובלים מ-ITP יש תהליך מוגבר של הרס טסיות, הפחתת ייצור הטסיות במח העצם ופגיעה ביכולת הגוף

ITP

מהי תרומבוציטופניה

ITP

תרומבוציטופניה

המחלה מתבטאת בסימני דמם: נקודות אדומות בגודל ראש סיכה הנקראים פורפורה ושטפי דם תת עוריים

הסיבות לתרומבוציטופניה יכולות להיות שונות. לדוגמא: זיהומים, חיידקים ויראליים, (כמו דלקת כבד נגיפית, הליקובקטור פילורי בקיבה), ירידה בייצור הטסיות במח העצם עקב פגיעה בתפקודו. יש מצבים בהם המחלה היא משנית למצבים אוטו-אימונים (כמו זאבת (לופוס), נוגדני אנטיפוספוליד), ירידה בשל תת פעילות בלוטת התריס ומחלות תורשתיות (כדוגמת תיסמונת ויסקוט).

 

תרומבוציטופניה היא מחלה המתבטאת על ידי ירידה במספר טסיות הדם (הנקראות גם תרומבוציטים).

מתחת לתחום התקין (כלומר: פחות מ-150,000 טסיות לממ"ק). בערכים נמוכים מ-150,000 עולה הסיכון לדמם בעור ו/או בריריות (למשל בפה).

 

ITP

מהן טסיות הדם?

טסיות הדם הן גופיפים קטנים המשמשים לעצירת או הפחתת הדימום מכלי דם כחלק ממערכת הקרישה.

ITP

טסיות דם

ספירת הטסיות באדם בריא הינה 150,000 – 450,000 טסיות לממ"ק.

באדם בריא מחזור חיי הטסיות נמשך בין 7 ל-10 ימים, והן מסולקות על ידי הטחול לאחר שסיימו את מחזור חייהן.

אחד מגורמי המפתח ליצירת טסיות במח העצם הוא ההורמון תרומבופוייטין המופרש מהכבד ומעודד את ייצור הטסיות.

באופן תקין מתקיים איזון בין קצב ייצור הטסיות במח העצם לבין קצב פירוקן על ידי הטחול.

 

 

טסיות הדם (תרומבציטים) הן גופיפים קטנים הנוצרים במח העצם ומשמשים לעצירת או הפחתת הדימום מכלי דם כחלק ממערכת הקרישה. הטסיות נעות בתוך כלי הדם, מאתרות ועוצרות דימומים על ידי היצמדות זו לזו כך שהן יוצרות "פקק". הפקק הזה הוא למעשה קריש דם ראשוני, הנצמד לדפנות כלי הדם הפתוח ומביא לעצירת הדימום.