ITP

ISRAEL

2017

אתם לא לבד

אירוע נובמבר

כנס ראשון: ITP - אתם לא לבד!

בית החולים איכילוב,
בניין סמי עופר, תל אביב

17:00                    מתחילים להגיע, רישום וכיבוד קל התכנסות, רישום, כיבוד קל

17:30-17:50     דברי פתיחה וברכה  - איגוד  ההמטולוגים- פרופסור משה מיטלמן    

                                דברי פתיחה - חוג הציטופניות - ד"ר אשר וינדר

                                דברי פתיחה – העמותה 

17:50-18:05     על קצה המזלג - מהו ITP- פרופ' ורון – מנהל יחידת הקרישה באיכילוב

18:05-18:20    מגמות וטיפולים חדשניים ב-ITP - ד"ר אשר וינדר

18:20-18:35     ITP בילדים- פרופסור שושנה ווילק

18:35-18:55     הפסקה

18:55-19:10     בואו נכיר את הזכויות שלנו - עו"ד תומר בכר

19:10-19:40     חולים מספרים - המאבק שלי - סיפורים אישיים

19:30-19:50     פאנל חוג הציטופניות:  ד"ר אשר וינדר, ד"ר מודי משגב, ד"ר אייזק מרינה

                             פאנל: אנחנו שואלים, הרופאים עונים   

23/11

17:00

בתוכנית:

 
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP
אירוע נובמבר ITP