ITP

ISRAEL

2018

אתם לא לבד

ITP - אתם לא לבד!

יתקיים ביום חמישי, ט"ז בחשוון, תשע"ט, 25.10.18

באולם גרידינגר, ביה"ח לילדים ע"ש רות רפפורט, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

הכנס מיועד לחולים ובני משפחותיהם

25

10

16

/

:

45

בתוכנית:

16:45-17:15   כיבוד קל

17:15-17:30   דברי פתיחה וברכה  -

פרופ' מ. יונה נדיר, מנהלת יחידת קרישה, הקריה הרפואית, רמב"ם.

ד"ר דורית בליקשטיין, יו"ר החוג לציטופניה אימונית.

לירון להב, מיכל וינוגרד, יו"ר מושתף עמותת ITP ישראל.

17:45-18:00   מהו ITP על קצה המזלג פרופ' מ. יונה נדיר

18:00-18:15   טיפולים בITP ד"ר נג'יב דלי, מנהל המכון ההמוטולוגי, מרכז רפואי זיו.

18:15-18:30   ITP בהריון ד"ר דורית בליקשטיין, יחידת קרישה, הקריה הרפואית רמב"ם

18:30-18:45   ITP בילדים ד"ר אוולין שב"ד, המטולוגיה ילדים, מרכז רפואי כרמל

18:45-19:00   הפסקת קפה

19:00-19:35   בריאות ושמחת חיים ד"ר דינה אייזן

19:35-19:50   זכויות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה בשל בעיות רפואיות עו"ד ליאור טומשין, שותף ובעלים משרד עורכי דין מרקמן, טומשין

19:50-20:15   פאנל רופאים: שאלות ותשובות

פרופ' דור ורון, ד"ר דורית בליקשטיין, ד"ר אשר וינדר