הטיפול

בחירת הטיפול צריכה להיות אישית ומבוססת על מספר גורמים:

>   תסמינים

>   גורמי סיכון לדמם עור וריריות

>   מספר הטסיות

>   אורח חיי החולה

>   סבילות לטיפול

>   רצונו של המטופל.

מטרת הטיפול:

להביא את החולה לרמת טסיות שתמנע או תצמצם למינימום את הסיכון לדמם משמעותי ובכך לאפשר לו אורח חיים שגרתי.

משך הזמן של הטיפול:

נקבע לפי ספירת הטסיות, תגובת החולה לטיפול והסיבוכים מהטיפול.

פרק הזמן הנדרש להשגת תגובה משתנה:

מאחר ולכל תרופה ישנו מנגנון פעילות שונה. ברוב הטיפולים הקיימים, מדובר על פרק זמן שנע בין ימים בודדים למספר שבועות ואפילו חודשים.

בחלק מהחולים, ITP הינה מחלה קלה והם לא נזקקים לטיפול.

כאשר התרומבוציטופניה משמעותית ו/או סימפטומטית (כלומר: ישנם דימומים בעור ו/או בריריות), או לפני פעולות פולשניות, יש צורך לעתים בטיפול כדי להגיע לרמת טסיות שלא תסכן את המטופל.

יש לציין כי בדרך כלל מטופל עם ספירת טסיות מעל 50,000 לממ"ק, לא נזקק לטיפול למעט לקראת פעולות פולשניות כגון ניתוח, טיפול כירורגי בשיניים ועוד.

מטופלים עם ספירה נמוכה יותר יזדקקו לטיפול המותנה בתסמינים ובסיכון האישי לדמם.

מעקב:

המעקב אחר רמת הטסיות (ספירת דם) יבוצע על פי הנחיית הרופא המטפל. אם הערכים נמוכים, לא יציבים או אם יש סימני דמם, יבוצעו ספירות דם לעיתים תכופות יותר על מנת לנטר את מצב או מספר הטסיות ולטפל בהתאם לצורך. פעולות פולשניות כגון ניתוח או טיפול שיניים מחייבות בדיקה מקדימה של רמת הטסיות והיערכות בהתאם – אם יש צורך בכך.

 

תרופות:

בתפריט ה"תרופות" ניתן למצוא מידע על תרופות ועל כריתת טחול – הטיפולים הנהוגים כיום. אלה, כאמור, נקבעים על פי שיקול דעת רפואי ומדיניות קופות החולים וועדת הסל.