מטרות העמותה

לתקופה הקרובה

 להרחיב את המודעות למחלה.

   להקים אתר אינטרנט, להגברת הקשר בין החולים ובני משפחותיהם ולהגברת המודעות למחלה ולהשלכותיה.

>     ליצור קבוצת פייסבוק /לשתף פעולה עם קבוצת פייסבוק קיימת

 >     להפעיל קו חם - קו טלפוני לתמיכה, ייעוץ והדרכה, הפעלת מרכז מידע.

להגיע לחולים חדשים שמתחילים להתמודד עם המחלה - ולהציע מתן עזרה להתמודד עם הידיעה, ועל דרכי הטיפול

>    להפעיל קבוצות תמיכה ועזרה עצמית ברחבי הארץ.

  לקיים שיתוף פעולה עם חברות התרופות לצורך עדכונים, חסויות לפעילויות, טיפולי חמלה במקרים שתרופות

     מצילות חיים אינן זמינות בישראל או שאינן זמינות למטופלים.

  לגייס כספים למימון פעולות העמותה

 

מטרות העמותה

לתקופה הקרובה

>      להרחיב את המודעות למחלה.

>      להקים אתר אינטרנט, להגברת הקשר בין החולים ובני

        משפחותיהם ולהגברת המודעות למחלה ולהשלכותיה.

>       ליזום כנסים בנושאים ממוקדים במרכזים הרפואיים או

        מחוצה להם.

>      לקדם אינטרסים של החולים בוועדת הסל, ולפעול

        לקידום הכללת תרופות ושיטות טיפול חדשות בסל

        הבריאות.

 

>       להקים פורום מקצועי למענה על שאלות, תוך קבלת סיוע 

        ומענה הגוף המקצועי המייעץ.

>       להגיע לחולים חדשים שמתחילים להתמודד עם המחלה 

        ולהציע מתן עזרה להתמודד עם הידיעה, ועל דרכי טיפול.

>      לקיים שיתוף פעולה עם חברות התרופות לצורך עדכונים,

        חסויות לפעילויות, טיפולי חמלה במקרים שתרופות מצילות

        חיים אינן זמינות בישראל או שאינן זמינות למטופלים.

 >     לגייס כספים למימון פעולות העמותה.    

 

 

 

 

 

לצד העמותה פועל גוף מקצועי מייעץ המורכב מרופאים בכירים מומחים בתחום