ITP

בילדים

ITP

בילדים

בילדים לרוב המצב הוא חד (אקוטי) כאשר המחלה במרבית המקרים חולפת תוך מספר שבועות או חודשים.

 

שכיחות המחלה באוכלוסיית הילדים, היא בין 1.9-6.4 ל-100,000 ילדים לשנה.

בילדים לרוב המצב הוא חד (אקוטי) ובדרך כלל המחלה חולפת תוך מספר שבועות או חודשים.

אחוזי ההחלמה: כ-70% מהילדים הלוקים ב-ITP יחלימו ממנה במהלך 6 החדשים הראשונים מרגע התלקחות המחלה.  חלקם יחלימו תוך תקופה ארוכה יותר וחלקם יגיעו למצב של תרומבוציטופניה קלה  (מעל 50,000 טסיות לממ"ק). השאר יאלצו להתמודד עם מצב של תרומבוציטופניה אימונית כרונית.