SPEAK TO

US

מצ"ב חוברת הזכויות להורדה זמינה

מצ"ב חוברת אשר מיועדת לילדים אשר אובחנו עם ITP.

ניתן למצוא בה הסבר בסיסי על המחלה ועל דרכי הטיפול המקובלות בה.

החלק הראשון מיועד להורים ולילדים הגדולים והחלק השני לילדים קטנים יותר.

החוברת משמשת מדריך כללי בלבד ואינה מחליפה את הייעוץ הישיר של הרופאים.

מי כמונו יודע שב ITP המחלה מתנהגת בצורה שונה אצל כל אחד.

 

החוברת נכתבה ברובה על ידי צוות בית החולים שערי צדק ובראשם פרופ' שושנה רבל - וילק.

אנחנו בעמותה מודות על שיתוף המידע איתנו, ומקוות שתמצאו בחוברת מידע שימושי.