קווי טיפול

ישנם מספר קווי טיפול (סדר הטיפול) ל-ITP. קווים אלה מוגדרים על ידי ועדת הסל.

פירוט על טיפולים אלה – ראו ב תרופות.

הקו ראשון של הטיפול -

מתן סטרואידים כגון פרדניזון, דקסמטזון וכו', וכן IVIG (אימונוגלובולינים כגון גמאפלקס או אומריגם וכו').

 

הקו השני של הטיפול - כריתת טחול

כריתת הטחול (לפירוט מלא בעמוד התרופות)

 

 

הקו השלישי של הטיפול  מבתרה–

בקו זה מקבלים את התרופה מבתרה (Rituximab) הניתנת בעירוי.

 

 

הקו הרביעי של הטיפול מזרזי קולטן-

שימוש בתרופות מזרזי קולטן של תרומבופואיטין. הקרויות גם TPO's.

בימים אלה מתכנסת ועדת הסל לדון בהוספת תרופות לסל. במסגרת עבודתה, היא דנה גם בבקשות להקדמת קו הטיפול הרביעי לקו טיפול מתקדם יותר (שלישי או שני).