בדיקות

נלקחות בדיקות דם: ספירת דם מלאה ומשטח דם היקפי.

לעתים נדרשות בדיקות נוספות על מנת לשלול מחלות אחרות נוספות שיכולות לגרום לתרומבוציטופניה שאינה על רקע אוטואימוני.

רק לאחר שלילת מחלות אחרות, נקבעת האבחנה של תרומבוציטופניה אוטואימונית.

יש לציין שבדיקת מח עצם אינה מבוצעת באופן שגרתי אלא על פי הצורך ועל פי שיקולים רפואיים.

בדיקת דם

משטח דם

בדיקה שמטרתה להעריך את מידת התקינות והבשלות של מרכיבי הדם. בדיקה כזו יכולה להצביע על הרס מוגבר של כדוריות דם אדומות, על הפרעה בייצור תאי דם לבנים ועוד.

אופן איסוף הדגימה: באמצעות שאיבה מהוריד או לקיחה מהאצבע – כפי שפורט בבדיקות הקודמות.

הבדיקה מתבצעת על ידי מריחה דקה של טיפת דם על גבי משטח זכוכית, יבוש טיפת הדם וצביעתו. לאחר מכן נבחנת הבדיקה במיקרוסקופ.

בדיקות דם אלה הן הבדיקות הנפוצות ביותר. קיימות בדיקות רבות נוספות, המיועדות לאשר או לשלול קיומן של מחלות אחרות – בדרך להחלטה האם מדובר ב-ITP אם לאו.

בעזרת בדיקות הדם ניתן לקבל מידע על מדדים שונים ולדעת קצת יותר על מצבו הבריאותי של הנבדק. מדדים יכולים להיות כאלה שיעידו על ספירת הטסיות, גודלן, נפחן ועוד (לעניין ITP). בדיקות הדם הן כלי עזר לאיבחון מחלת ה-ITP ומחלות נוספות.

דגימת דם יכולה להילקח מהוריד או מהאצבע (בעיקר אצל ילדים), בהתחשב בסוג הבדיקה ובסוג כלי הדם ממנו רוצים לקחת את הדגימה.

קיים מספר רב של בדיקות דם. הנפוצות שבהן הן ספירת דם ומשטח דם.

הבדיקה איננה כואבת ונעשת על ידי אחות, בקופה או בבית החולים.

ספירת דם

בדיקה המאפשרת לקבל תמונה ראשונית של מצב בריאותו של הנבדק, אפילו אם הוא חש בטוב.

אופן איסוף הדגימה: הבדיקה מתבצעת באמצעות הצמדת חסם עורקים מסביב לחלק העליון של הזרוע וחיטוי האזור המיועד לכניסת מחט לשאיבת דם באלכוהול. לאחר מכן נשאב הדם במזרק מהוריד (בדרך כלל מוריד הנמצא בחלקה הפנימי של האמה). ניתן לדגום דם גם מורידים אחרים, במקרים שיש קושי למצוא וריד במקום זה.

בסיום שאיבת הכמות הנחוצה, מוציאים את המחט מתוך הוריד ולוחצים על אזור הדקירה, על מנת למנוע היווצרות שטף דם מקומי. הדבר חשוב במיוחד במצבים של מיעוט טסיות דם.

אופן איסוף הדגימה מהאצבע: לאחר ניקוי האצבע באלכוהול, דוקרים את האצבע ואוספים את טיפות הדם הניגרות (נעזרים בלחיצות ליד איזור הדקירה) למבחנה.

בבדיקה מקבלים תמונה של כמות כדוריות הדם, תאי הדם הלבנים וההמוגלובין, רמת הטסיות והנפח הממוצע שלהן, הנפח היחסי של כדוריות הדם האדומות בהשוואה לשאר מרכיבי הדם והנפח הממוצע של כדוריות הדם ועוד.

בדיקת מח עצם

בדיקה שמטרתה לאבחן מחלות שגורמות לפגיעה בתפקוד התקין של מח העצם.

אופן איסוף הדגימה: הדגימה נלקחת בדרך כלל מעצם האגן האחורית באיזור הישבן, כאשר הנבדק שוכב על ביטנו. במבוגרים הבדיקה מבוצעת תחת הרדמה מקומית.