חברי העמותה

ניהול העמותה:

עו"ד מיכל וינוגרד -  (יו"ר במשותף) עמותת ITP  ישראל

לירון להב - (יו"ר במשותף) עמותת ITP  ישראל

 

ועד מייסד:

פרופ' דוד ורון - המטולוג, מנהל יחידת הקרישה במרכז הרפואי תל אביב

רו"ח מנשה לוי - וועדת ביקורת לעמותת ITP ישראל

רו"ח קרין חילביץ - וועדת ביקורת לעמותת ITP ישראל

ויקי עידה - ממייסדיי עמותת ITP ישראל

גל שטרכמן - ממייסדיי עמותת ITP ישראל

 

רואה חשבון של העמותה:

רו"ח ניר סבג